Študentská prax

Spoločnosť iTerum s.r.o. spolupracuje s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre pri zabezpečení odbornej praxe študentov. Už niekoľko rokov majú študenti Katedry informatiky možnosť získavať skúsenosti so spôsobmi práce v našej spoločnosti a konfrontovať svoje teoretické znalosti s praktickou realizáciou. Prijímanie študentov na prax prebieha podľa inštrukcií povereného zamestnanca fakulty.

iTerum, s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra, iterum@iterum.sk
Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%